eFoto.com.pl

Profesjonalny serwis fotograficzny dla wszystkich ceniących sobie wysoką jakość zdjęć, dużych powiększeń atramentowych, wydruków na płótnie, nieszablonową oprawę zdjęć i prac malarskich, interesujących fotogadżetów oraz fotoksiążek spełniających najwyższe wymagania.

Nie masz konta? zarejestruj
się, to nic nie kosztuje

Rejestracja
login
hasło

Zaloguj

Zamów on-line w prosty i szybki sposób: zdjęcia, powiększenia, fotogadżety

Informacja na temat logowania
Twoje zdjęcia - dopracowane w szczegółach Twoje powiększenia - warto sprawdzić i zachwycić się Twoje fotogadżety - niepowtarzalny prezent dla bliskich Twoja fotoksiążka - wyjątkowy sposób na utrwalenie wspomnień Twoja oprawa - niebanalna i oryginalna oprawa zdjęć Cenniki


Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne


 1. Usługi fotograficzne udostępnione w serwisie www.efoto.com.pl, który jest własnością FOTO LAB - Laboratorium i Sklepy z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 146, realizowane są przez własne laboratorium cyfrowe.
 2. Warunki Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkownika i FOTO LAB dotyczące usług świadczonych przez FOTO LAB za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 3. Usługi polegają na wykonywaniu odbitek na papierze fotograficznym z plików a także na skanowaniu negatywów i slajdów małoobrazkowych przesłanych do Laboratorium Cyfrowego za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 4. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a firmą FOTO LAB.
 5. Po otrzymaniu zlecenia wykonania usługi Laboratorium Cyfrowe automatycznie powiadamia drogą mailową; na podany przez Państwa adres e-mail; o przyjęciu (a później o zrealizowaniu) usługi.

Warunki techniczne zdjęć


 1. Odbitki są wykonywane wyłącznie z plików zapisanych w formatach cyfrowych podanych w warunkach technicznych zdjęć.
 2. Materiały przekazane do realizacji zlecenia są usuwane po 7 dniach od dnia realizacji.

Zlecenie i jego realizacja


 1. W przypadku dużej wartości zamówień, Laboratorium Cyfrowe ma prawo kontaktować się telefonicznie z zamawiającym celem potwierdzenia zamówienia.
 2. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zlecenia usługi zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych FOTO LAB ma prawo do odmowy realizacji zlecenia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 4. Laboratorium Cyfrowe, jako usługodawca, gwarantuje wykonanie usługi o jakości, jaką umożliwia najnowocześniejszy proces technologiczny.
 5. Odpowiedzialność FOTO LAB z tytułu niewykonania lub nielażeytego wykonania zobowiązania ogranicza się tylko do odpowiedzialności za niezgodność wykonanego zlecenia z treścią zamówienia.
 6. Niezgodność w przypadku usługi może dotyczyć jedynie formatu zdjęcia, liczby kopii oraz struktury powierzchni papieru.
 7. Zamówione odbitki po potwierdzeniu i wykonaniu zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 7 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki (patrz warunki dostawy zdjęć).

Postanowienia szczegółowe


 1. Użytkownik NIE będzie wysyłał do realizacji materiałów zawierających:
  • jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii;
  • treści sprzecznych z obowiązującym prawodastwem;
  • materiałów wysyłanych anonimowo i z błędnymi danymi.
 2. Laboratorium Cyfrowe posiada pełną swobodę podejmowania decyzji co do odrzucenia i przyjęcia zlecenia do realizacji. Decyzja Laboratorium Cyfrowego w przedmiocie odmowy przyjęcia zlecenia jest ostateczna i niepodważalna. Podejmując decyzję o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji, Laboratorium Cyfrowe rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.
 3. Laboratorium Cyfrowe i firma FOTO LAB - Laboratorium i Sklepy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zlecenia.

Reklamacje


 1. Reklamację można składać pisemnie e-mailem bądź osobiście w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki.
 2. Laboratorium Cyfrowe rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 21 dni.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn powstałych w procesie realizacji zlecenia. Laboratorium Cyfrowe jest zwolnione z odpowiedzialności za wady odbitek, które powstały po stronie Użytkownika.
 4. Ze względu na fakt, iż właściwości zlecenia zostają określone przez Użytkownika oraz ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia następuje bezzwłocznie w momencie jego złożenia oraz jest ściśle związana z osobą Użytkownika, a także ze względu na fakt, iż świadczenie spełnione przez Laboratorium Cyfrowe nie może zostać zwrócone przez Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient zostanie poinformowany na adres wskazany w formularzu zlecenia wykonania usługi. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty z nią związane pokrywa FOTO LAB.
 6. Wszelkie zapytania i problemy związane z serwisem internetowym FOTO LAB należy kierować do FOTO LAB - Laboratorium i Sklepy z dopiskiem "Laboratorium Cyfrowe" , ul. Dworcowa 4/5, 39-300 Mielec, lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres lab@efoto.com.pl)
 7. Za uszkodzenie materiały w czasie dostarczania do Użytkownika Laboratorium Cyfrowe nie opowiada.

Informacje dodatkowe


 1. Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza, że:
  • są one zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.) przez FOTO LAB w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do FOTO LAB - Laboratorium i Sklepy, ul. Wolności 146, 39-300 Mielec, podając dane osobowe w ramach korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie tych danych w zakresie określonym powyżej.
 3. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.
 4. FOTO LAB - Laboratorium i Sklepy i Laboratorium Cyfrowe nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 5. FOTO LAB - Laboratorium Cyfrowe informuje iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są instalowane pliki "cookies". Zainstalowanie plików "cookies" jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez FOTO LAB - Laboratorium Cyfrowe.

Postanowienia końcowe


 1. FOTO LAB - Laboratorium i Sklepy i Laboratorium Cyfrowe nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.


Warunki dostawy zamówienia   -   Regulamin serwisu   -   Kontakt

eFoto.com.pl - Internetowe Laboratorium Fotografii Cyfrowej. Laboratorium FOTO LAB zaprasza całą dobę

Copyright © 2006-2010 / odwiedzin: 310319dotpayGrawertonValid HTML 4.01 TransitionalPoprawny CSS!